Faaliyet Gösterdiğimiz Elektrik Sektöründe;

  • Müşteri ihtiyaç ve beklentilerine duyarlı, en iyi ve kaliteli hizmeti son teknolojiyi kullanarak ekonomik olarak vermek,

  • Faaliyetlerimiz dolayısıyla sorumlusu olduğumuz yasalara ve mevzuatlara tavizsiz uymak, 

  • Çevresel boyutların en aza indirilmesi, kirliliğin önlenmesi, atıkların geri kazanılması ve miktarlarının azaltılmasını sürekli izleyen ve kontrol eden sistematik oluşturmak, bu sistematik çerçevesinde geri kazanılabilir atıkları değerlendirmek ve alıcı ortama (toprak, hava ve su) en az atığın verilmesini sağlamak,

  • Sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı doğrultusunda doğal kaynakları (ham madde, enerji, su) etkin kullanmak ve geri kazanımlarını en üst seviyede tutmak,

  • Tüm çalışanlarına ve ilgili taraflara, gerekli bilgilendirme ve eğitimler yardımıyla; kendilerinin, diğer çalışanların ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmek,

  • Kalite, Çevre - İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin şartlarına uymak, risk analizi temelli çalışmak ve etkinliğini sürekli olarak iyileştirmek

    firmamızın yönetim sistemi politikasıdır.