DCA Yardımcı Besleme Ünitesi

DCA Yardımcı Besleme Sistemleri, yüksek / orta gerilim dağıtım tesislerinde bulunan koruma ve kumanda sistemlerinin beslenmesi için özel olarak dizayn edilmiş kesintisiz DC güç kaynaklarıdır.

Besledikleri sistemlerin kritik fonksiyonları dikkate alınarak, elektriksel olarak en zor koşullarda bile fonksiyonlarını yerine getirecek şekilde dizayn ve test edilmişlerdir.